Vìíkì wà mú orĩ èkéèdzì-ɛ̀ bɔwɔ́ Ɔlɔ́dzɔ́

Vìíkì wà mú orĩ èkéèdzì-ɛ̀ bɔwɔ́ Ɔlɔ́dzɔ́ nɔ́dzɔ́-ɔ̀sɛ̀ 11 otsùtã́ 2016 ńSaɖá

 

04 VST Vicky Star - Ilɛ̀lú-Tógó

02 VTS Vicky Star- Máa dzɛ́ mɔ́wɔ́ kã̀ mí