Ilɛ̀ má ká gbɔ́ afɔ̀-Ɔ̀ɖáyé

Verset du jour

Òŋu wà fɔ̀ fú ŋa ní ká tse iŋɛ́ titɔ̃-kã̀. Iŋɛ́ ɛ́ ní dzɛ́ ní náàŋírĩ-ara-ŋa á, ɛnɛ kṹnukṹ kó nɛ́ àmúɖɔ̃̀ fú enìkéèdzì‐ɛ̀. Kíbí òŋu nɛ́ àmúɖɔ̃̀ fú ŋa gbà á, ká nɛ́ àmúɖɔ̃̀ fú ara-ŋà ŋa bɛ́ɛ̀. Ó ɖi, bí à nɛ́ àmúɖɔ̃̀ fú ara-ŋà ŋa bɛ́ɛ̀ ɛ́, ɔ̀nyà kpó nákó mà ní à dzɛ́ ɔmatsɛ́-òŋu ŋa.

Yòhánà 13.34-35