Ilɛ̀ má ká gbɔ́ afɔ̀-Ɔ̀ɖáyé

Verset du jour

Ńbɛ̀ɛ́, àrínódzú-mi ŋa, ó wà ní e wà gbɔ̃́ɔ̃̀rã̀ fú Ɔ̀ɖáyé làkóò kíbí è ti wà tseé dzɔ̀ɔ́ dzɔ̀ɔ́ ńǹwèrè yèé ǹ wà ńɖi-ŋɛ́ si ɛ́, tsí ó wà ní e wà gbɔ̃́ɔ̃̀rã̀ fúu lárè bɛ́ɛ̀ ró náànyì-mi ńǹkɛ̀ɛ́. È nɛ́ àrísá fú Ɔ̀ɖáyé, tsí e wà ŋá kpó kpàkpàkpà, tsí iŋɛ́ yèé ŋa nákó nyà ɖíre ní Ɔ̀ɖáyé wà gbà ŋɛ́ là á, è wà tse ŋá dzálɛ̀. Ó ɖi, òŋu ní wà tsitsɛ́ náàŋírĩ-ŋɛ́ ɛ́. Ó wà tse tsí è náa wà wò ní àŋa kó wà tse iŋɛ́ yèé náa dzɔdzú‐ɛ̀ ŋa á, tsí náa wà tse gbo, tsí è náa wà tse ŋá.

Fìlíkpò ŋa 2.12