Àwòrí-Yèésù

Náàwòrí yèé bɛ́ ɛ́, nàa rí kíbí à bí Yèésù Ɔlá-wa á òŋu kíbí ó ɖɔ̀gbànyà má nára-itsɛ́ yèé ŋa ó tse ɛ́ títí lɔ káà fú nɔ́dzɔ́ yèé ó mú ara-ɛ̀ tsɛbɔ si nárũ-wa ńǹtá-egi-ìɖáàgàlàdzà, tsí dzí ti náàŋírĩ-òkú ŋa wá náyé ɛ́. Ò wɛ éwo-ire dza!